80 VCD học tiếng anh theo 3 cấp độ-Mediafire

image

Học tiếng anh với người bản địa, với những hình ảnh trực quan và âm thanh tuyệt vời, các bạn sẽ cảm nhận mình như đang học trong một lớp học tiếng anh thực sự.
Tốc độ trên mediafire thì khỏi phải bàn rùi.
xin cảm ơn http://www.itfriend.org đã cung cấp những tài liệu bổ ích này.
PASSWORD Unzar: www.updatesofts.com
EFU ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS – 30 VCD
01 – Nice to meet you! (1h01m31s)
http://www.mediafire.com/?3dlygkd1dtg
http://www.mediafire.com/?1de9dfdkycm
http://www.mediafire.com/?3idmf9ddcn3
02 – How are you? (58m57s)
http://www.mediafire.com/?exy1zdg9mgd
http://www.mediafire.com/?f5gmgcghwti
http://www.mediafire.com/?gqi2hdydyvz
03 – What does she look like?
http://www.mediafire.com/?mcvmdw93d1t
http://www.mediafire.com/?2ilxggygguo
http://www.mediafire.com/?cjmm11ddw3k
04 – Where are you from?
http://www.mediafire.com/?ta9jwcmlsem
http://www.mediafire.com/?mymjvyd1wzm
http://www.mediafire.com/?dhwgldltgc9
05 – Do you speak English?
http://www.mediafire.com/?bxbkmyddi2l
http://www.mediafire.com/?xbixmdimggl
06 – My family
http://www.mediafire.com/?lml9xsiim9l
http://www.mediafire.com/?2gwptgyjngw
07 – These are my relatives
http://www.mediafire.com/?dxdzal3wmfy
http://www.mediafire.com/?z1m3y2wer2z
http://www.mediafire.com/?zg3xtghc11u
08 – What do you do?
http://www.mediafire.com/?ihimjhlmm2y
http://www.mediafire.com/?eddd3cs1rmc
http://www.mediafire.com/?c2gywmtgmgt
09 – Where do you work?
http://www.mediafire.com/?1w2gjfuycyd
http://www.mediafire.com/?lgnzqjchy2m
http://www.mediafire.com/?pmnjgrixbuc
10 – What time is it?
http://www.mediafire.com/?tctffnycwlz
http://www.mediafire.com/?gorv2c9bhcn
11 – What day is it?
http://www.mediafire.com/?2tm91diywxy
http://www.mediafire.com/?jgdumhd2tmr
http://www.mediafire.com/?wlwmcnmdjmy
12 – How is the weather?
http://www.mediafire.com/?rzdc4cfwoh9
http://www.mediafire.com/?g3xy5xt9el9
http://www.mediafire.com/?wnvwfs3ldgc
13 – What are you wearing?
http://www.mediafire.com/?whncwdsdzcu
http://www.mediafire.com/?vzgcd9mxzl3
http://www.mediafire.com/?mdldwwt19yc
14 – The Body
http://www.mediafire.com/?heygjx9ldmy
http://www.mediafire.com/?jgry9vmmkdy
http://www.mediafire.com/?cd2ldlctzz1
15 – What””s the matter?
http://www.mediafire.com/?gwaav3dcbdg
http://www.mediafire.com/?nzezlmedy1y
16 – Home sweet home
http://www.mediafire.com/?cmuhfcr1ceg
http://www.mediafire.com/?d3gcgchddcz
http://www.mediafire.com/?dz9d3dslccm
17 – Tell me about your furniture
http://www.mediafire.com/?rwiszn3krdt
http://www.mediafire.com/?gmycgtrjrmj
http://www.mediafire.com/?m9c9ldyscmr
18 – I””m hungry!
http://www.mediafire.com/?dbxw2th2h1l
http://www.mediafire.com/?w2lgectyxyt
http://www.mediafire.com/?mg1dfvu4y5c
19 – What sports can you play?

http://rapidshare.com/files/122584009/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar  
http://rapidshare.com/files/122583930/CD_19__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar

20 – What did you do yesterday?

http://rapidshare.com/files/122584099/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar          
http://rapidshare.com/files/122584303/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar
http://rapidshare.com/files/122583766/CD_20__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar

21 – What are you going to do?

http://rapidshare.com/files/122584196/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part1.rar        
http://rapidshare.com/files/122584559/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part2.rar
http://rapidshare.com/files/122583973/CD_21__ENGLISH_FOR_LOW_LEVELS_.part3.rar


22 – Would you like to go…?
http://www.mediafire.com/?cz1dczd3s32
http://www.mediafire.com/?wsi1blbt2lz
http://www.mediafire.com/?nnuy2imeye1
23 – My Vacation
http://www.mediafire.com/?rgigf2gngde
http://www.mediafire.com/?rhrwygb2eig
http://www.mediafire.com/?w1vg5t91232
24 – How do you travel?
http://www.mediafire.com/?ndndzjgjxdc
http://www.mediafire.com/?dz3zuswxjjc
http://www.mediafire.com/?wgzlueghhe3
25 – How do you get there?
http://www.mediafire.com/?wdwmzwzwjlk
http://www.mediafire.com/?wijzsdddydn
http://www.mediafire.com/?lnidz9nt313
26 – Ask me a question
http://www.mediafire.com/?pdowz3yt1wr
http://www.mediafire.com/?3z3gyszzd2d
http://www.mediafire.com/?fjtoqwtcmcn
27 – I don””t know
http://www.mediafire.com/?1jbyds2eyrg
http://www.mediafire.com/?xh5yf1rcccd
http://www.mediafire.com/?zwiuh31gguc
28 – Review I (Lessons 1 to 9)
http://www.mediafire.com/?hcwmdvzxqll
http://www.mediafire.com/?dczgywzzvlw
29 – Review II (Lessons 10 to 18)
http://www.mediafire.com/?wszzzmdmdz1
http://www.mediafire.com/?9lyw5ghsybw
http://www.mediafire.com/?cyi1w1hzov9
30 – Review III (Lessons 19 to 27)
http://www.mediafire.com/?botdggtg4i1
http://www.mediafire.com/?izujyybhoge
EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS – 30 VCD
01 – Welcome
http://www.mediafire.com/?msyzwkdknlu
http://www.mediafire.com/?gc2zynz9umz
http://www.mediafire.com/?i9fyykuyyys
02 – Special days
http://www.mediafire.com/?jjdhg2xtimf
http://www.mediafire.com/?ygyejjoezyj
http://www.mediafire.com/?mzdvu9zxlnw
03 – Entertaining
http://www.mediafire.com/?uji2dqjhd49
http://www.mediafire.com/?whxdgzgeeug
04 – At school
http://www.mediafire.com/?g99rc9gdcfw
http://www.mediafire.com/?yz3dt2ndg5g
http://www.mediafire.com/?qtg9l3jcd31
05 – Location
http://www.mediafire.com/?ejl9c92ggd5
http://www.mediafire.com/?jykybjccesc
http://www.mediafire.com/?w1dhz41zlmj
06 – Shopping
http://www.mediafire.com/?c3sxys9zidc
http://www.mediafire.com/?yqnn4n4l6wd
http://www.mediafire.com/?wgwso1hacwc
07 – Did you buy this for me?
http://www.mediafire.com/?91zwc9v1guc
http://www.mediafire.com/?gzzcm3rgkyz
http://www.mediafire.com/?wcdndsz2ud3
08 – Activities
http://www.mediafire.com/?efddhe3gycr
http://www.mediafire.com/?9wyyiyutwsm
http://www.mediafire.com/?tlzync2yyl9
09 – Listen to the music
http://www.mediafire.com/?d1snzdl1qdz
http://www.mediafire.com/?y3egyg99n1m
http://www.mediafire.com/?ig9r3wrfcfd
10 – What””s for dinner?
http://www.mediafire.com/?muedeetlm2d
http://www.mediafire.com/?yz2xmhtye9t
http://www.mediafire.com/?vflkhhzmje2
11 – He is taller than I am
http://www.mediafire.com/?1ctglyydwrn
http://www.mediafire.com/?y1ejlyixo11
http://www.mediafire.com/?m3ccsgc1ddm
12 – What is the tallest mountain?
http://www.mediafire.com/?tefmwmgz9wu
http://www.mediafire.com/?3gvdlygud99
http://www.mediafire.com/?tu5yldyx412
13 – At home
http://www.mediafire.com/?ynmdsgm2hjz
http://www.mediafire.com/?cmyded9cgds
http://www.mediafire.com/?bymvy9dg3gt
14 – At the station
http://www.mediafire.com/?zthnnxnznxw
http://www.mediafire.com/?cihtswg299d
http://www.mediafire.com/?d3r9tnxt3fs
15 – Do this
http://www.mediafire.com/?txdcyhwlx3y
http://www.mediafire.com/?2r1wt9wlu3r
http://www.mediafire.com/?dl2gcuichgt
16 – Past experiences
http://www.mediafire.com/?9wcwyxt1ugd
http://www.mediafire.com/?byey9i2cgki
http://www.mediafire.com/?jmmdf29f23d
17 – Future life
http://www.mediafire.com/?yjdty9hdjyc
http://www.mediafire.com/?vyj31chsdmy
http://www.mediafire.com/?hmygy2j9dn2
18 – I wish upon a star
http://www.mediafire.com/?2dfu2hucxnc
http://www.mediafire.com/?s4ctys3xlml
19 – World knowledge
http://www.mediafire.com/?doicbdetozv
http://www.mediafire.com/?l3hylwlcerj
http://www.mediafire.com/?nwfmmudy2ed
20 – Getting around
http://www.mediafire.com/?2gjdc9d9ltc
http://www.mediafire.com/?byjdsh99zd9
21 – Social Groups
http://www.mediafire.com/?wkdlkdldwij
http://www.mediafire.com/?elcym2zd2sm
22 – Dining out
http://www.mediafire.com/?memwyyccrl2
http://www.mediafire.com/?2lezdmy2rmt
http://www.mediafire.com/?1ssjydg9xj2
23 – What are your job skills?
http://www.mediafire.com/?mmcmimv9c9f
http://www.mediafire.com/?u9gbbb3eo9c
http://www.mediafire.com/?ddd5txrggee
24 – Talking on the phone
http://www.mediafire.com/?irge2dim3ml
http://www.mediafire.com/?vhpjzxyzgyl
25 – The Art
http://www.mediafire.com/?ig1sduy2dve
http://www.mediafire.com/?w12xi2xmxim
http://www.mediafire.com/?6cmyud1ugwl
26 – Transportation
http://www.mediafire.com/?ejhgmjrikdx
http://www.mediafire.com/?ccu2ynm2lwl
27 – Celebrations
http://www.mediafire.com/?wdg1tejyqc2
http://www.mediafire.com/?jtgfa9hwzug
28 – Review I (Lessons 1 to 9)
http://www.mediafire.com/?1xuycgmshy9
http://www.mediafire.com/?ncdwjyedz3n
29 – Review II (Lessons 10 to 18)
http://www.mediafire.com/?ow5eji3mccz
http://www.mediafire.com/?vmmx9yd0ggh
30 – Review III (Lessons 19 to 27)
http://www.mediafire.com/?lgxi9wjqdlf
http://www.mediafire.com/?wdyjyxwf1bm
http://www.mediafire.com/?dry9msvhwdy
EFU – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS – 20 VCD
01 – Horror Films (55m57s)
http://www.mediafire.com/?cgdjg39dzil
http://www.mediafire.com/?3g1xssydi2e
http://www.mediafire.com/?zlwdi3hic2l
02 – Rock N Roll
http://www.mediafire.com/?gimwd92cu1d
http://www.mediafire.com/?22t2umygjn2
http://www.mediafire.com/?mzd2nddgnwj
03 – Space
http://www.mediafire.com/?2m235ydhf2c
http://www.mediafire.com/?cyhylyzjk3s
http://www.mediafire.com/?d09yymwhyrz
04 – On the farm
http://www.mediafire.com/?tythj3txgco
http://www.mediafire.com/?fgj9z1xmwsj
http://www.mediafire.com/?dcd3dm3i1ly
05 – At the hospital
http://www.mediafire.com/?hiindltt9jh
http://www.mediafire.com/?f3wc9tyc23d
http://www.mediafire.com/?xig36h6m6gj
06 – At the circus
http://www.mediafire.com/?lq4czgitzjm
http://www.mediafire.com/?twqzuydmmgd
http://www.mediafire.com/?dmm9mjqyjey
07 – At the beach
http://www.mediafire.com/?njm91jymcxx
http://www.mediafire.com/?yyvwydudjgj
08 – Crime doesn t pay
http://www.mediafire.com/?ii2ox1hsbhz
http://www.mediafire.com/?c6t1jzgez1t
http://www.mediafire.com/?ddnl1jtgmzu
09 – At the a musement park
http://www.mediafire.com/?ygyrdmlghjg
http://www.mediafire.com/?1yjjlxymyd2
http://www.mediafire.com/?2zwiztgj3y9
10 – At the grocey store
http://www.mediafire.com/?yy1d3scfuy0
http://www.mediafire.com/?ldwcsl3votd
http://www.mediafire.com/?ih0hjtd23dg
11 – At the playground
http://www.mediafire.com/?entszdydg3u
http://www.mediafire.com/?lzhidwyg0ma
http://www.mediafire.com/?ddlyirh2t2d
12 – Under the weather
http://www.mediafire.com/?zrwncs9dy2j
http://www.mediafire.com/?jmlyudwddln
http://www.mediafire.com/?yxgtmuhj9us
13 – At the hotel
http://www.mediafire.com/?lmswygydjej
http://www.mediafire.com/?zczmzy9ouc3
http://www.mediafire.com/?y9dymiygd3y
14 – Fairy Tales & Legends
http://www.mediafire.com/?5srte5edfjt
http://www.mediafire.com/?xyiyu9dstlj
http://www.mediafire.com/?zhtmgmyjugz
15 – Christmas time
http://www.mediafire.com/?sktetbv3vfm
http://www.mediafire.com/?6wbj9y2mgzz
http://www.mediafire.com/?cltmzm3imlg
16 – In the workshop
http://www.mediafire.com/?d2dwmnmfdct
http://www.mediafire.com/?1g26igggtig
http://www.mediafire.com/?lqmwzzfd9dd
17 – At the camp
http://www.mediafire.com/?4jfxys29m39
http://www.mediafire.com/?12mdxnvxdgw
http://www.mediafire.com/?yexcnxlidau
18 – At the doctors
http://www.mediafire.com/?nimgigyowuy
http://www.mediafire.com/?suyczgmmemj
http://www.mediafire.com/?9myyjlz2mii
19 – Review 1 Lessons
http://www.mediafire.com/?hyg2ly1ylaj
http://www.mediafire.com/?yywhymah2yu
20 – Review 2 Lessons
http://www.mediafire.com/?kslr2s92cci
http://www.mediafire.com/?93l2jjsmfyx
http://www.mediafire.com/?2yctcs9tnme

Advertisements

Một phản hồi

 1. may link mediafire cua ban die het roi. Ban cho minh link khac de down duoc k? Cam on ban nhieu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: